_
FUNDUSZE EU
-

FUNDUSZE UNIJNE

 
W dniu 30 marca 2009 r. Zakład Produkcyjno-Handlowy "Metalkolor" Ryszard Suchecki z siedzibą w Sosnach, podpisał umowę nr RPLB.02.02.00-08-118/08-00, o dofinansowanie projektu:


"Zakup innowacyjnej automatycznej linii odlewniczej do wytwarzania odlewów precyzyjnych".


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacnianie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

W wyniku zawartej umowy została zakupiona nowa automatyczna linia odlewnicza do wytwarzania odlewów precyzyjnych, do produkcji form i rdzeni na masach samoutwardzalnych wiązanych w dwuskładnikowym procesie na żywicach furanowych.FUNDUSZE EUROPEJSKIE...

...dla rozwoju Lubuskiego